خريدوتامين كنندگان


شركت ترانسفورماتور توزيع زنگان در نظر دارد نسبت به توسعه منابع تأمين كنندگان اقلام و كالاهاي مورد نياز خود اقدام نمايد.
لذا از شركتها و تأمين كنندگان واجد شرايط و داراي سوابق مرتبط درخواست مي گردد در صورت تمايل به همكاري با شماره تلفن هاي ذيل تماس حاصل نموده و در صورت لزوم با هماهنگي قبلي نسبت به اعزام نماينده خود جهت بازديد و اخذ مدارك و مشخصات فني كامل اقدام نمايند.
تلفن هاي تماس :
33791541 – 33791540 – 33791119 (024)

ليست اقلام مورد نياز در لينك هاي ذيل موجود مي باشد.

مواد مصرفي ترانسفورماتور
موادعمومی وقطعات یدكی
مشخصت فني رنگ
شرايط شركت در مناقصه رنگ