ترانسفورماتور های سفارشی / روغنی

شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان طيف وسیعی از ترانسفورماتورهای سفارشي را تا ظرفیت 30MVA / 36 kV تولید می کند. ترانسفورماتورها مطابق با آخرین استانداردهای IEC یا ساير استانداردهای مورد نظر مشتری٬ طراحی٬ تولید و تست مي شوند. در مجموع بر اساس نوع سفارش ، ترانسفورماتورها با ویژگی های فنی زیر طراحی و تولید می شوند:

■ توان اسمی(MVA)
■ تعداد فازها
■ ولتاژ سمت فشار قوي
■ ولتاژ سمت فشار ضعيف *
■ نوع تپ چنجر
■ دامنه تپ
■ تعداد پله ها
■ گروه برداري
■ ولتاژ اتصال کوتاه (%)
■ فرکانس اسمی(Hz)
■ ارتفاع از سطح دریا (m)
■ دمای محیط(℃)
■ نوع خنک کنندگي
■ وضعیت نصب

* در وضیت بدون بار
ترانسفورماتور سفارشي

هم اکنون توانمندی های ما عبارتند از:
■ ترانسفورماتور کوره
■ ترانسفورماتور یکسو ساز
■ اتو ترانسفورماتور
■ ترانسفورماتور موتور استارتینگ
■ ترانسفورماتور كانورتور
■ ترانسفورماتور تراكشن
■ ترانسفورماتور كمپكت
■ ترانسفورماتور زمین
■ ترانسفورماتور دوال ولتاژ
■ ترانسفورماتور پد مانتد
■ ترانسفورماتور توربین بادی
■ ترانسفورماتورهای توزیع با كلید تنظیم ولتاژ On-Load

سیستم طراحی ما:
► ترانسفورماتور با منبع انبساط روغن با مخزن پره ای
► ترانسفورماتور با منبع انبساط روغن با رادیاتور
► ترانسفورماتور هرمتیک دارای مخزن پره ای
► ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﻫﺮﻣﺘﻴﻚ با ﺑﺎﻟﺸﺘﻚ ﮔﺎﺯﻱ

تمام تكنولوژی ها / تمام استانداردها

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image