ترانسفورماتورفوق توزیع

ترانسفورماتورهای فوق توزیع تا ظرفیت 30MVA / 36kV تولید می شوند. جهت تنظیم ولتاژ٬ امکان تدارك كلید تنظیم ولتاژ تحت بار و بی باری وجود دارد. ترانسفورماتورها مطابق با آخرین استانداردهای IEC یا سایر استانداردهای مورد نظر مشتری٬ طراحی٬ تولید و تست می شوند. در مجموع بر اساس نوع سفارش ، ترانسفورماتورهای فوق توزیع با ویژگی های فنی زیر طراحی و تولید می شوند؛

■ توان اسمی(MVA)
■ تعداد فازها
■ ولتاژ سمت فشار قوی
■ ولتاژ سمت فشار ضعیف *
■ نوع تپ چنجر
■ دامنه تپ
■ تعداد پله ها
■ گروه برداری
■ ولتاژ اتصال کوتاه (%)
■ فرکانس اسمی(Hz)
■ ارتفاع از سطح دریا (m)
■ دمای محیط(℃)
■ نوع خنک کنندگی
■ وضعیت نصب


* در وضیت بدون بار
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image